Rozpylacz aerozol OFF! Komary kleszcze OFF! SPORT

7,49  brutto z VAT

Repelent w płynie odstraszający komary i kleszcze do 8 godzin. Nawet w warunkach pocenia się i wilgotności. Jest odpowiedni dla całej rodziny, podróżników, trenerów i innych aktywnych osób.

336 w magazynie

Opis

OFF! SPORT, PRZECIW KOMAROM I KLESZCZOM, 100ml

Repelent w płynie odstraszający komary i kleszcze do 8 godzin. Nawet w warunkach pocenia się i wilgotności. Jest odpowiedni dla całej rodziny, podróżników, trenerów i innych aktywnych osób.Sposób użycia:

  • Dobrze wstrząsnąć przed każdym użyciem.
  • Trzymając butelkę w pozycji pionowej, 15-20 cm od skóry, spryskać równomiernie nieosłonięte części skóry i rozsmarować rękami.
  • Na twarz dziecka lub dorosłego produkt nanosić pośrednio – spryskać doń, a następnie delikatnie rozsmarować, unikając kontaktu z oczami i ustami.
  • Użyć ponownie w przypadku zanikania efektu ochronnego preparatu.
  • U dzieci stosować wyłącznie pod kontrolą dorosłych.
  • Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat.
  • Nie nanosić na ręce dzieci.
  • Nie stosować na uszkodzoną lub podrażniona skórę (np. po silnym nasłonecznieniu).
  • W przypadku podrażnienia zaprzestać stosowania produktu.
  • Tylko do użytku zewnętrznego.
Pierwsza pomoc: Produkt używany zgodnie ze sposobem użycia podanym na etykiecie nie wywołuje żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Podrażnioną skórę przepłukać wodą. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.Uwaga!!! Łatwopalna ciecz i opary. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Substancja czynna: ikarydyna 200 g/kg.

Więcej produktów? Kliknij tutaj!

Informacje dodatkowe

Waga 0,13 kg
Kod producenta

5000204094107

Producent

OFF!

Stan

Nowy

Rodzaj

rozpylacz, aerozol

Zastosowanie przeciwko

kleszczom, komarom

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym

0.13

Pojemność

100